Kniha: Spoluvlastnické podíly – Nová investiční příležitost

990,00  včetně DPH

Co se v knize dočtete?

Naše kniha „Spoluvlastnické podíly: Nová investiční příležitost“ vám přiblíží celý svět podílového spoluvlastnictví. Upřesníme vám aktuálně platnou legislativu a poradíme, na co se zaměřit a na co si dát pozor, pokud spoluvlastnický podíl nakupujete nebo prodáváte.

Kromě toho se také dozvíte:

  • jak s investicí do spoluvlastnických podílů vůbec začít,
  • co jsou dražby nemovitostí a co obnášejí,
  • k čemu je katastr nemovitostí a jak pracovat s konkrétními dokumenty, s nimiž se setkáte při obchodování.

V celé knize vycházíme z konkrétních příkladů z praxe.

Pro koho kniha je?

Pro začínající investory, makléře, ale také zkušené obchodníky a další, kteří chtějí zhodnotit své finanční prostředky.

Naše kniha o spoluvlastnických podílech a investicích do nemovitostí je zkrátka pro všechny, kdo se zajímají o bezpečné zhodnocení peněz. Nejen v období neklesající inflace.

{

Nemám rád alternativní investice do kryptoměn (i když jsem do nich sám investoval), akcií, fondů nebo dluhopisů. Investování do spoluvlastnických podílů je v produktivním věku pro mě nejlepší volbou. Jistota pro investora, že on nebo jeho firma je na listu vlastnictví zapsána jako vlastník, je mnohem víc než částka, kterou vidíte v aplikaci při investicích do kryptoměn.

{
{

Správa společného jmění manželů Společné jmění manželů může být spravováno ve třech režimech:

v zákonném režimu,

v modifikovaných režimech v podobě smluveného režimu,

v režimu založeném rozhodnutím soudu

{
{

Věděli jste, že…

Katastr nemovitostí neumí rozlišit, zdali je zapsaná nemovitost ve společném jmění manželů. Proto si vždy ověřte, v jakém rodinném vztahu se zájemce o vaši nemovitost nachází. Proč?

{
{

V případě prodeje podílu investiční společnosti nebude muset ostatní spoluvlastníky informovat. Vlastník totiž neprodává nemovitost celou, ani tím zásadně nemění její charakter. Stačí, když s prodejem počká šest měsíců od nabytí dědictví (tou dobou už totiž ostatní spoluvlastníci nemají ze zákona předkupní právo k nemovitosti).

{
{

Dědicem v přímé linii může být:

manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče.

Pokud se na vás vztahuje povinnost zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti nabyté dědictvím, je třeba podat daňové přiznání na finanční úřad. Termín pro toto přiznání je do 31. března roku následujícího po prodeji. Do stejného data je také nutné zaplatit daň na účet příslušného finančního úřadu.

{
{

Skryté vady nemovitostí

Za skrytou vadu nemovitosti se považuje taková vada, která existovala už v době převzetí nemovitosti, ale nebyla zjevná a vyšla najevo až později.

Nejčastější skryté vady:

zatékání do nemovitosti, špatná kvalita podlah, vadné odtoky a kanalizace, plíseň na stěnách, špatně odizolovaná střecha, špatný stav nosných konstrukcí.

{
{

Pojištění u spoluvlastnických podílů

U spoluvlastnických podílů nelze pojistit ideální polovinu domu ani jiný podíl na nemovitosti. Vždy musí být pojištěna nemovitost celá. Je jedno, který ze spoluvlastníků ji pojistí. V případě pojistné události je součástí likvidačního procesu ověření vlastnických vztahů podle evidence v katastru nemovitostí a pojistné plnění je poskytováno jednotlivým vlastníkům podle výše jejich spoluvlastnického podílu. Jak tedy postupovat, když sjednáváme pojištění nemovitosti, o kterou se dělí více spoluvlastníků.

{

Ukázka z knihy

o Spoluvlastnické podíly | Nová investiční společnost